Társadalmi párbeszéd Szent László hadijelvényének legalizálásáért!

Az Ezer Ököl Lakossági Tájékoztató program keretében került szóba Szent László lovagkirályunk hadijelvényének kérdése. Az Ezer Ököl következő videójában szó esik majd azon intézményekről és cégekről, akik a tiltott önkényuralmi jelképet, az 5 ágú vörös csillagot használják a cégük logójaként, de olyan budapesti szórakozóhelyről is tudunk, ahol a falra van kifüggesztve.
Éppen ezért az Ezer Ököl néhány hónapja felhívta a figyelmet arra, hogy ha a Heineken cég logója, az ötágú vörös csillag a kora-középkori germán sörfőzők hagyományos szimbóluma, akkor ugyanilyen alapon Szent László királyunk hadijelvénye, a nyilaskereszt is ősi múltra tekint vissza:Most pedig petíciót indítottunk, hogy ezen, közel 1000 éves ősi magyar szent jelkép használata ismét legyen legális.
Nem mellesleg az 1861-ben létrehozott Szent László Lovagrendnek (másik nevén: Szent László Társaság), amelyről még a Magyar Katolikus Lexikon is ír, a jelképében is megtalálható a nyíl, a kereszt lefelé menő szárában:


A Szent László Lovagrend (1861) jelképe

Ezen címeren látható, részben nyilas-kettőskereszt megtalálható III. András (Kr. u. 1265-1301) apostoli királyunk címerén is:


III. András apostoli király címere


A jelkép rehabilitációjáért indított petíció itt található meg.


Felszólítunk minden magyar embert, hogy írja alá ezen petíciót!

Mutassuk meg a zsidóknak, hogy van társadalmi akarat a nyilaskeresztnek, mint az Apostoli Magyar Királyság ősi jelképének rehabilitálására és dekriminalizálására.
Hisz nem véletlen az, hogy az 1944-ben a hazánkat védő Magyar Királyi Honvédség elit gyalogsági egységét Szent László hadosztálynak hívták.


Székelykeresztúr címere
(benne a nyilaskereszt)


A nyilaskereszt Táplánszentkereszt címerében (Istóczy Győző szülőfaluja)

Itt meg kell említeni Szálasi Ferencnek a lovagokhoz való viszonyát:

,,A kizsákmányoló rendszer is minden korban ugyan­az volt, csak mindig más és más név alatt jelentkezett. Az ókorban mint rabszolgatartó imperializmus, a középkorban mint jobbágy­nyúzó feudalizmus, az újkorban mint proletár ámító liberalizmus és marxizmus, a legújabb korban legklasszikusabb formájában: mint a pénzen keresztül hatalomra jutott korlátlanul uralkodó plutokrata kapitalizmus. Negyedszer: az évezredek alatt mindig ugyanaz volt a bérencek siserehada is, mely a kizsákmányolókat mindig bújtatta, csak más és más név alatt jelentkeztek: az ókorban mint patrícius, a középkor­ban mint lovag, az újkorban mint mágnás és iparlovag, a legújabb- korban mint a bújtatóknak legklasszikusabb kifejezője az aladárnak nevezett jobboldali és ál nemzetiszocialista. Ötödször: a kizsákmányoló rendszerek képviselője és élvezője az évezredeken keresztül mindig egy és ugyanaz volt, akárhogyan is bújtatták, akárhogyan is akarták védeni erkölcsi, szellemi és anyagi törvényekkel: az örök zsidó, aki örök ellensége és kizsákmányolója marad a dolgozó népeknek.” (Szálasi Ferenc Alapvető Munkája – 1935)

Viszont mivel Szálasi a Szent Koronára esküdött fel, ezért az Apostoli Magyar Királyság és Szent László lovagkirályunk eszményének támogatója volt.


Szálasi Ferenc nemzetvezető eskütétele a Szent Korona előtt (1944 november 4.)


A törzsszövetségi rendszer eredményezi a királyt, majd ezen szövetségből idővel nemzet lesz, amely élén a nemzetvezetőnek kell állnia. Így Szálasi Ferenc tisztelte az Apostoli Magyar Királyságot, de azt is felismerte, hogy Jézus Krisztus valódi akarata a Hungarista Birodalom létrehozása.

Nem elhanyagolható az a tény sem, hogy a zsidók jelképe, a Dávid-csillagnak nevezett jelképhez köthető Izrael Állam nevű terrorszervezet már több millió ártatlan embert megölt Palesztinában és a Közel-Keleten, rövid történelme alatt.
Így a Magyarelvű Mozgalom követeli, hogy ameddig Szent László lovagkirályunk hadijelvénye, a szent nyilaskereszt, a tiltott önkényuralmi jelképek közé van sorolva, addig a zsidók Dávid-csillaga szintén legyen tiltott önkényuralmi jelkép.
Fontos hozzátenni, hogy ezt a zsidóknak önerőből kellene megtenniük, hisz a Tórában Jáhve a gójok szimbólumainak használatát megtiltja. A hat ágú csillag (hexagram) eredeti neve a Remfa csillaga, vagy Szaturnusz-talizmán.
Egyiptomban, Palesztinában, Perzsiában és Bábilonban is használták, így ezen jelkép használata a zsidók számára tiltott volt. Dávid zsidó király ezt tiltotta, ahogyan a próféták is.

Egy szó, mint száz: A Magyarelvű Mozgalom követeli, hogy ha Magyar Szocialista Párt néven működhet párt Magyarországon, akkor Magyar Nemzeti Szocialista Párt is működhessen!
Vagy, ha a Magyar Nemzeti Szocialista Párt be van tiltva, akkor a Magyar Szocialista Párt és a Magyar Munkáspárt szintén legyenek betiltva!


Thomas Inman (1820-1876) könyvében (Ancient pagan and modern Christian symbolism – 1869) közli annak a nyilaskeresztnek a képét, amely a Magyar Anjou Legendáriumban (Kr. u. 1320) található Szent László apostoli királyt ábrázoló képen, a király pajzsán:
Thomas Inman könyvében sokszor említi, hogy az általa gyűjtött keresztény jelképek Augustus Pugintól (1812-1852) származnak. Augustus Pugin összegyűjtötte a vallásos és nép díszítőelemeket egy könyvben (Floriated Ornament – 1849).
Ezen képek között feltűnően sok a nyilaskeresztre hasonlító kép:A hagyományos cerdanyai kereszt szinte megegyezik az általunk ismert nyilaskereszttel, a Santiago Lovagrend jelképe pedig hatással lehetett III. András apostoli király címerére. Minden esetre a különböző keresztek, így a nyilaskeresztünk eredeti alakja is a Kr. u. 11. században alakult ki.

A Santiago Lovagrend jelképe

2020.08.31

Magyarelvű Mozgalom

Kitartás!

Vélemény, hozzászólás?