Megemlékezés Szálasi Ferenc kormányra kerüléséről – 2020. Október 17. – Vác

Az Örökzöld Október Egyesület és a Blood & Honour Hungária közösen emlékezett meg Szálasi Ferenc kormányra kerüléséről. A rendezvény 2020. október 17-én, a Váci Rabtemetőben került megrendezésre.

Ellenségeink az elmúlt 75 évben azt a hazugságot terjesztették, hogy a nyilaskeresztesek nem választás útján jutottak hatalomra. A Horthy-rezsim mindent elkövetett azért, hogy a nemzeti-szocialista pártok és mozgalmak ne kerülhessenek hatalomra, így azokat betiltotta, a vezetőiket lecsukatta, a pártszolgálatosok rendezvényeit a csendőrök feloszlatták. A Szálasi-féle Nyilaskeresztes Pártnak 1944-re több, mint 100.000 tagja volt, igaz, sok párttag és támogató addigra már a keleti-fronton volt, vagy ott elesett. De az országban maradt támogatók (parasztok, munkások és munkanélküliek) még 1944-ben is komoly veszélyt jelentettek Horthy feudál-kapitalista rendszerére nézve.
Ha a választások igazságosak lettek volna, akkor a Nyilaskeresztes Párt – Hungarista Mozgalom győzött volna, ám mivel folyamatos atrocitások és jogsértések érték a pártot (amely egy pártszövetség volt), továbbá mivel Horthyt és holdudvarát megvásárolták a zsidók, ezért Szálasiéknak nem volt más választásuk, minthogy ezen hazaáruló és népnyúzó klikket eltávolítsák az állam éléről. Mindezt jóváhagyta az akkori európai vezetés, vagyis a Harmadik Birodalom vezérkara.
A hatalomátvételkor elesett hősök ravataljáról film is készült:


Így rájuk és a Berlin eleste utáni vértanúkra emlékezünk, illetve azokra a nemzetmentőkre, akik Berlin eleste után külföldre menekültek és onnan folytatták a harcot.
A megemlékezést Papp Tibor Károly, az Örökzöld Október Egyesület elnöke nyitotta Süllős Lenke versével.

Ezután Papp Tibor Károly egyesületi elnök elmondta beszédét.

Majd a rendezvény résztvevői koszorúkat és mécseseket helyeztek el a Váci Rabtemető központi emlékművénél.


2020.10.17

Magyarelvű Mozgalom

Kitartás!

Vélemény, hozzászólás?