Trianon megemlékezés – 2021. június 5. – Zebegény

Az Örökzöld Október Egyesület, a Blood and Honour Hungária közös megemlékezést tartott a zebegényi Kálvária-hegyen lévő Országzászló és Hősi emlékműnél.
A felszólalók felháborodásukat fejezték ki a Trianoni Békediktátum kapcsán, illetőleg kifogásolták azt, hogy a történelmi Magyarország határain belül bizonyos népcsoportok vegzálják és terrorizálják a magyarságot, ahogyan tették ezt az elmúlt 100 évben is.
Felháborítónak tartjuk azt, hogy az állítólagos rendszerváltás utáni kormányok, beleértve a jelenlegi kormányt is, elhallgatja a határon túli magyarokat ért támadásokat, illetve ezen felháborító és gyalázatos veszteségekért nem kér jóvátételt, sőt, szóra sem méltatja ezen magyar-ellenes tömeggyilkosságokat.


A megemlékezés békésen zajlott le, a részt vevők elhelyezték mécseseiket és a kegyelet koszorúit, tisztelegve a Trianoni Gyalázat magyar áldozatai előtt. Utólag pedig köszönjük Adolf Hitlernek, hogy az 1. és 2. bécsi döntés folytán, a történelmi Magyarország bizonyos területeit visszacsatolta az Anyaországhoz és muszáj megemlíteni azt, hogy a Harmadik Birodalom felajánlotta vitéz Horthy Miklós kormányzónak azt, hogy a Magyar Királyi Honvédség vonuljon be Felvidékre, ám vitéz Horthy Miklós kormányzó ezt elutasította, illetve erre nem adta ki a parancsot. Ehelyett inkább 1944. októberében elküldte Faraghó Gábor tábornokot a Szovjetunióba, aki az átállás feltételeiről egyeztetett, majd vitéz Horthy Miklós engedélyével 1944. október 11-én aláírta azt a paktumot a bolsevik-zsidókkal, mely szerint a Magyar Királyi Honvédség összes katonája, azokat a németeket, akikkel vállvetve harcolt az elmúlt években, agyonlövik, majd 180 fokos fordulatot véve, Berlin ellen indulnak, beengedve a Vörös Hadsereget az Apostoli Magyar Királyság területére. Ezt nevezik tévesen ,,kiugrási kísérletnek”, amely valójában egy átállás volt.


Természetesen a magyar katonák és tisztek, továbbá a korábban Horthy-párti vezérkar és politikai elit ezzel nem értett egyet, ezáltal Horthy korábbi hívei ő ellene fordultak, majd pedig az akkorra már egyesült Nyilaskeresztes Pártot és az azt támogató Harmadik Birodalmat támogatva döntötték meg az áruló, zsidó-bérenc kormányzó diktatórikus hatalmát. Bízva abban, hogy a zsidó-szabadkőművesek által 1920-ban elcsatolt területek magyarságát megmenthetik, illetve, hogy a revíziót végrehajthatják. Ezzel párhuzamosan a vörös veszedelmet, vagyis a bolsevik-zsidók által irányított szláv hordákat is megállíthatják.
A megemlékezés kapcsán közösen emlékeztünk a 20. század első felében mártírhalált szenvedett hősökre is.
Bátraké a dicsőség!


A Magyarelvű Mozgalom követeli a magyar kormánytól, hogy álljon ki Nagy-Magyarország magyar lakosaiért, illetve az elmúlt 100 év ártatlan magyar áldozataiért!
Vesszen Trianon!


2021.06.05

Magyarelvű Mozgalom

Kitartás!

Vélemény, hozzászólás?