A Magyarelvűség


Mi a Magyarelvűség?

A Magyarelvűség az erkölcselvűségen, a nemzetelvűségen és a közösségelvűségen alapuló ideológia.
Erkölcselvűségünk az abszolút igazságból fakad. Rá kell ébresztenünk az embereket, hogy a becsület, a hűség, a jóindulat, a lelkiismeretesség nem a gyengeség jelei, amiket el kell nyomni, hanem épp ellenkezőleg, az erős jellemű igaz ember ismérvei. Évtizedek agymosása és az, hogy nemzedékeket neveltek anyagelvű és élvhajhász szellemben, szükségessé teszi, hogy ráébresszük az embereket arra, hogy élhető világot csak akkor tudunk teremteni, ha minden tekintetben a Jó, az Igaz és a Szép megvalósítására törekszünk.

Vallási tekintetben minden olyan vallást elfogadunk, amely összhangba hozható a nemzetelvűséggel.
Nemzetelvűségünk a népi (etnikai) és a faji öntudatból fakad. A Kárpát-medence, magyar népünk és a velünk élet, sors, és társközösséget vállaló honképes és talajgyökeres népek hazája, ahol téridegen népelemeknek: a zsidóknak és színes bőrű etnikumoknak semmi keresnivalója nincs. A sovinizmust elutasítjuk, de fenntartjuk a jogot, hogy a Kárpát-medence sorsát és jövőjét mi alakítsuk. Akinek ez nem tetszik, csomagolhat!
Közösségelvűségünk alapja a család és az értékteremtés. Aki önhibáján kívül képtelen a családalapításra, illetve az értékteremtésre segítő kezet kap, de az élősködő, élvhajhász és a bűnöző életmódot elutasítjuk. Az élvezeti drogfogyasztást sem tartjuk elfogadhatónak.

A Magyarelvűséget elfogadó emberek alkotják a Magyarelvű Mozgalmat, mint lelki és szellemi közösséget. A Magyarelvű Mozgalom hozza létre az anyagi megvalósulást egyesületek, majd ahogy erősödünk, pártok létrehozásával. A Magyarelvű Mozgalom jelenlegi, törvényesen bejegyzett szervezete az Örökzöld Október Egyesület, amely városi túrákkal és kulturális rendezvényekkel igyekszik építeni a magyarelvű emberek élő közösségét.


Papp Tibor Károly
(elnök)